کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات خوست پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

org_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۵ - ۹:۱۶
101

کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴  هـ ش تعدادی از  کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ و۳ تن از محتسبین ریاست امر باالمعروف ونهی از منکر  بخاطر جمع آوری کمک به مصیبت زده گان حوادث زلزله در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست با گذاشتن صندوق اعانه در چوک عمومی مرکز شهر سرپل برنامه را رسماً آغاز نمودند.

از طرف محتسبین در رابطه به مزایای کمک وهمکاری به خانواده های آسیب دیده گان و مستحق از دیدگاه دین مبین اسلام تبلیغ و تشویق مردم از طرف آنها وهمچنان یک عمل گشت در مقابل دکاکین شهر جهت رضای خداوند ج یک مقدار پول نقد جمع آوری شده تحت نظر کمیسون خاص بعد از ختم پروسه از طریق مراجع مربوط به مستحقین آن توزیع خواهد شد.