دیدار مقام های حکومت محلی امارت اسلامی در ولایت سرپل با مردم قرای لغمان، بلغلی، آدرنگ و آسیاباد

org_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۵ - ۱۵:۳۹
124
تعداد از محاسن سفیدان ونماینده گان مردم قرای لغمان آدرنگ بلغلی وآسیاباد مرکز ولایت سرپل قبل از امروز به مقام ولایت تشریف آورده با محمد يعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل در دفتر کار شان دیدار وملاقات نمودند ابتدا دیدار وملاقات به نام خدا وند مهربان آغاز گردید بعدا تعداداز ملاقات کننده گان به نمایندگی از دیگران در مورد مشکلات محیطی شان به والی ولایت سرپل معلومات داده گفتند ما مردم قرای یاد شده مشکلات زمین های زراعتی با ناقلین داریم واین مشکلات را با مقام ولایت شریک ساختیم تامقام ولایت راه حل بیرون رفت از مشکلات را در یابند پس از آن محمد يعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل تشریف آوری محاسن سفیدان قریه های لغمان آدرنگ بلغلی وآسیاباد مرکز ولایت سرپل را به مقام ولایت خیر مقدم گفته فرمودند من مشکلات راکه شما مردم از آن یاد آوری نمودید در روشنی شریعت مقدس اسلام وپالیسی ا.ا.ابه آن رسیدگی میگیرد ان شاءالله دیدار وملاقات بعد از یک سلسله پيشنهادات با دعای خیر به پایان رسید
دفتر مطبوعات مقام ولایت سرپل.
ازصفحه رسمی ما در فیسبوک نیز دیدن نمائید!