دیدار والی سرپل با مردم ولسوالی بلخاب اینولا

org_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۳ - ۱۵:۳۸
123
الیوم یک شنبه مورخ سال ۱۴۰۱/۳/۲۲ ه ش.
جمع بزرگ از علما ومنتفدین مردم ولسوالی بلخاب در مقام ولایت سرپل تشریف فرما شدند.
از طرف مجاهد مخلص ورهبر مدبر محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل مورد استقبال گرم و صمیمانه قرار گرفتند.
غرض از تشریف آوری شان روی موضوع وضعیت عمومی ولسوالی بلخاب که حاوی چند نکات ارزنده ومهم بود بحث وتبادله افکار نمودند.
۱. ولسوالی بلخاب خانه ماست دوست نداریم اعضای خانه ما در نگرانی روحی ،سیاسی، واقتصادی قرار داشته باشد.
۲. با اشاره به سیاست عجولانه وبی تدبرانه مولوی مهدی فرمودند.شخصی که مردم ما را نگران می سازد. ودر دام سیاسیون مغرض افکار اش گیری خورده از عضوی خانواده و جغرافیه بلخاب زمین مانیست.
۳. مردم شریف ونجیب ولسوالی بلخاب تابع وپیروی شریعت مقدس اسلام وپالیسی نظام ا.ا ا. بوده وانسان های کوچک فکر واهل غرض را با پلان های مدبرانه حکومت مرکز ی شرم سار وذلیل می نمایم.
۴. مردم علم دوست وامن خواه ولسوالی بلخاب از روند رهبریت و مدیریت مدبرانه مقام ولایت سرپل خوشحال بوده ودر هر نوع شرایط تابع فرامین ودستورات شجاعانه شان میباشد وهیچ انسان مغرض وسبک مغز وناسپاس را اجازه نمی دهند که وضعیت امنیتی بلخاب را مختل بسازد.
۵. مولوی مهدی نماینده گی از همه مردم با عزت بلخاب نمی کند بلکه در یک دایره محدود وگروپ خود نماینده میباشد.
مجاهد نستوه محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل اولاً همه تشریف آوری علما وبزرگین ولسوالی بلخاب را از صمیم قلب خیر مقدم گفته وفرمودند.دوست دارم بخاطر یک ویا چند فرد همه مردم باعزت بلخاب زیری پا شود.
دوم هر انسان که تابع پالیسی ا .ا .ا نباشد ویک سیاست کاذب را روی دست داشته باشد.
با تدبر وپلان وسیع در مورد اش اقدام میشود.
واخیراً فرمودند امنیت وآرامش نعمت بزرگ الله ج میباشد الزاماً شاکر وسپاس گذار باشیم چون ناسپاسی سبب عذاب های سخت الله ج شده وسر انجام انسان را به کام ذلت فرو می برد.
وجلسه با دعایه سید هاشم جوادی ریس حل منازعات کوچی ها به پایان رسید.
دفتر مطبوعات مقام ولایت سرپل.
از صفحه رسمی ما در فیسبوک نیز دیدن نمائید!