تجلیل از روز صلح

تجلیل روز صلح با اشتراک محترم عبدالجبار حقبین والی ولایت روسای ریاست ها و جمعی از مردم ولایت سرپل در سالون مقام ولایت.