کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات خوست پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

org_admin
Wed, Jul 06 2022 9:16 AM
101

کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴  هـ ش تعدادی از  کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ و۳ تن از محتسبین ریاست امر باالمعروف ونهی از منکر  بخاطر جمع آوری کمک به مصیبت زده گان حوادث زلزله در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست با گذاشتن صندوق اعانه در چوک عمومی مرکز شهر سرپل برنامه را رسماً آغاز نمودند.

از طرف محتسبین در رابطه به مزایای کمک وهمکاری به خانواده های آسیب دیده گان و مستحق از دیدگاه دین مبین اسلام تبلیغ و تشویق مردم از طرف آنها وهمچنان یک عمل گشت در مقابل دکاکین شهر جهت رضای خداوند ج یک مقدار پول نقد جمع آوری شده تحت نظر کمیسون خاص بعد از ختم پروسه از طریق مراجع مربوط به مستحقین آن توزیع خواهد شد.

Latest news

Wed, Jul 06 2022 9:16 AM
Background image

کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات خوست پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴  هـ ش تعدادی از  کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ. . .

Wed, Jun 15 2022 3:39 PM
Background image

دیدار مقام های حکومت محلی امارت اسلامی در ولایت سرپل با مردم قرای لغمان، بلغلی، آدرنگ و آسیاباد

تعداد از محاسن سفیدان ونماینده گان مردم قرای لغمان آدرنگ بلغلی وآسیاباد مرکز ولایت سرپل قبل از امروز به مقام ولایت تشریف آورده با محمد يعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل در دفتر. . .
Mon, Jun 13 2022 3:38 PM
Background image

دیدار والی سرپل با مردم ولسوالی بلخاب اینولا

الیوم یک شنبه مورخ سال ۱۴۰۱/۳/۲۲ ه ش.
جمع بزرگ از علما ومنتفدین مردم ولسوالی بلخاب در مقام ولایت سرپل تشریف فرما شدند.
از طرف مجاهد مخلص ورهبر مدبر محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی. . .

BACK TO NEWS