دیدار مقام های حکومت محلی امارت اسلامی در ولایت سرپل با مردم قرای لغمان، بلغلی، آدرنگ و آسیاباد

org_admin
Wed, Jun 15 2022 3:39 PM
124
تعداد از محاسن سفیدان ونماینده گان مردم قرای لغمان آدرنگ بلغلی وآسیاباد مرکز ولایت سرپل قبل از امروز به مقام ولایت تشریف آورده با محمد يعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل در دفتر کار شان دیدار وملاقات نمودند ابتدا دیدار وملاقات به نام خدا وند مهربان آغاز گردید بعدا تعداداز ملاقات کننده گان به نمایندگی از دیگران در مورد مشکلات محیطی شان به والی ولایت سرپل معلومات داده گفتند ما مردم قرای یاد شده مشکلات زمین های زراعتی با ناقلین داریم واین مشکلات را با مقام ولایت شریک ساختیم تامقام ولایت راه حل بیرون رفت از مشکلات را در یابند پس از آن محمد يعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل تشریف آوری محاسن سفیدان قریه های لغمان آدرنگ بلغلی وآسیاباد مرکز ولایت سرپل را به مقام ولایت خیر مقدم گفته فرمودند من مشکلات راکه شما مردم از آن یاد آوری نمودید در روشنی شریعت مقدس اسلام وپالیسی ا.ا.ابه آن رسیدگی میگیرد ان شاءالله دیدار وملاقات بعد از یک سلسله پيشنهادات با دعای خیر به پایان رسید
دفتر مطبوعات مقام ولایت سرپل.
ازصفحه رسمی ما در فیسبوک نیز دیدن نمائید!

Latest news

Wed, Jul 06 2022 9:16 AM
Background image

کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات خوست پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

کمپاین جمع آوری کمک واعانه به آسیب دیدگان ناشی از زلزله ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست در ولایت سرپل آغاز شد.

امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴  هـ ش تعدادی از  کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ. . .

Wed, Jun 15 2022 3:39 PM
Background image

دیدار مقام های حکومت محلی امارت اسلامی در ولایت سرپل با مردم قرای لغمان، بلغلی، آدرنگ و آسیاباد

تعداد از محاسن سفیدان ونماینده گان مردم قرای لغمان آدرنگ بلغلی وآسیاباد مرکز ولایت سرپل قبل از امروز به مقام ولایت تشریف آورده با محمد يعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل در دفتر. . .
Mon, Jun 13 2022 3:38 PM
Background image

دیدار والی سرپل با مردم ولسوالی بلخاب اینولا

الیوم یک شنبه مورخ سال ۱۴۰۱/۳/۲۲ ه ش.
جمع بزرگ از علما ومنتفدین مردم ولسوالی بلخاب در مقام ولایت سرپل تشریف فرما شدند.
از طرف مجاهد مخلص ورهبر مدبر محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی. . .

BACK TO NEWS